Garantie & Onderhoud

By 9 februari 2018 Uncategorized

Door de aanschaf van dit meubel heeft u zich verzekerd van een kwaliteitsproduct. Mochten er zich in dit product verborgen gebreken openbaren dan bent u verzekerd van een garantieregeling welke Perida met u is overeengekomen. Deze regeling houdt het volgende in:
Indien koper binnen 1 O jaar na levering een gegronde klacht heeft op de romp, vering of vulling van het meubel dan is Perida gehouden deze klacht zonder kosten voor de koper te verhelpen. Kussens met losse donsachtige vullingen moeten regelmatig goed worden geschud en af en toe worden bijgevuld. Dit is een normaal verschijnsel en valt niet onder garantie. Uitverkoop modellen vallen niet onder deze garantieregeling.

Algemeen

1 De garantie gaat in op de dag van aflevering aan de eerste eigenaar.
2 De Perida-garantie omvat het op verzoek van de eigenaar herstellen van montage- en fabricagefouten. Voor bekleding geldt
een afzonderlijke regeling. (zie verder onder garantie op bekleding)
3 Aanspraken op de Perida garantie moeten binnen de garantieperiode worden kenbaar gemaakt.
4 De garantie heeft betrekking op het meubel ook indien dit in andere handen overgaat geldt dezelfde toepassing.
5 Bij kleine reparaties aan huis worden na een gebruiksperiode van meer dan drie jaar voorrijkosten doorberekend.
6 Bij beoordelingen van claims worden na een gebruiksperiode van meer dan vijf jaar voorrijkosten doorberekend.

Uitsluitingen

1.    De Perida garantie geldt niet voor leder en bekledingstoffen die niet tot de Perida-collectie behoren. (de zogenaamde “ingezonden materialen.)
2.    Losse leveringen van bekleding, stof, leer of Alcantara die door derden worden gestoffeerd vallen niet onder garantie
3.    Normale slijtage en beschadigingen vallen niet onder de garantie.
4.    Schades ten gevolge van oneigenlijk gebruik of een onjuist onderhoud zijn uitgesloten van de garantie.
5.    Reparaties aan bekledingsmateriaal en meubelen, door derden, kunnen uitsluiting van de garantie tot gevolg hebben.
6.    indirecte schades die het gevolg zijn van een eventueel defect, zoals inkomstenderving e.d. zijn uitgesloten van de garantie.
7.    Om aan serviceaanvragen te kunnen voldoen, dient het product zich binnen het gebied te bevinden waarin Perida opereert.
8.    Plooivorming in het bekledingsmateriaal is onvermijdbaar door het ontwerp en het gekozen comfort. Hierover kan niet worden gereclameerd. Kussens met losse donsachtige vullingen moeten regelmatig goed worden geschud en af en toe worden bijgevuld.
Dit is een normaal verschijnsel en valt niet onder garantie.
9.    De natuurlijke kenmerken van leder, zoals insectenbeten, littekens en kleurnuances vormen geen grond voor reclamaties.
10.    Bij stoffen bekledingen worden smalle dessins en strepen niet op patroon verwerkt.
11.    De garantie op stoffen vervalt na behandeling met een vuilwerende coating. Deze stoffen vallen meestal onder de garantie van de coating producent.
12.    Veranderingen in de vleug van velours (-achtige) stoffen en/of de kleurverschillen die hierdoor ontstaan zijn geen grond
voor reclamatie. Deze optische verschillen behoren tot de specifieke karakteristieken van dit type stoffen.
13.    Lichte kleurverschillen tussen de vele delen in een zitg roep zijn niet te vermijden en vallen niet onder garantie.

Motoren en mechanieken

Wanneer Perida als gevolg van een terecht beroep op de garantiebepalingen een motor of mechaniek of gasveer moet vervangen, dan wordt rekening gehouden met een afschrijving van 20% per jaar van de waarde van het onderdeel ingaande 2e jaar na levering.

Bekleding

Voor garantie op bekleding maken wij onderscheid in leer en stof. Indien wij ten gevolge van een terechte klacht de bekleding geheel of gedeeltelijk moet vervangen geldt de navolgende regeling:

VERVANGEN STOF/ALCANTARA:
Binnen 1 jaar:geen kosten.
Binnen 2 jaar:koper vergoedt 20% van de kosten.
Binnen 3 jaar:koper vergoedt 40% van de kosten.
Binnen 4 jaar:koper vergoedt 60% van de kosten.
Binnen 5 jaar:koper vergoedt 80% van de kosten.

VERVANGEN LEER:
Binnen 1 jaar:geen kosten
Binnen 2 jaar:koper vergoedt 10% van de kosten.
Binnen 3 jaar:koper vergoedt 20% van de kosten.
Binnen 4 jaar:koper vergoedt 35% van de kosten.
Binnen 5 jaar:koper vergoedt 50% van de kosten.

Let op: Voor het type bekleding op uw meubel en het onderhoud hiervan is zijn aparte informatiebladen op internet beschikbaar. ga naar www.perida.nl kies service & onderhoud”

Garantie:

In het geval dat u beroep wilt doen op garantie verzoeken wij u contact op te nemen met onze servicedienst
Stuur uw aanvraag samen met eventueel foto’s, factuurnr. model naam, bekleding en uw huidige adres naar service@perida.nl
Wij nemen daarna zo spoedig mogelijk contact met u op.
Wat u nog meer moet weten over uw Perida meubels.
Armleuningen zijn gestoffeerd met speciaal schuim voor meer comfort. Vanwege de zachte eigenschappen van dit materiaal raden wij u aan nooit
op de leuningen te gaan zitten. De meeste banken hebben tegenwoordig een nonchalant uiterlijk. De vulling zit als het ware wat ruimer in z’n jasje.
Bij normaal gebruik geeft dit geen enkel probleem. Maar bent u een “luie” zitter en zakt u regelmatig onderuit dan zal de bekleding gaan draaien. Fatsoeneer de kussens dan af en toe door de hoes in tegengestelde richting weer op z’n plaats te wrijven dan blijft, ook na jaren, de goede vorm behouden. Schuif bij het verplaatsen nooit met de bekleding over de vloer. Er kan dan wrijvings-temperatuur ontstaan die voor de bekleding funest is.
Optillen uitsluitend aan de vaste delen van het meubel en nooit aan eventueel opgestikte delen. Eigenlijk moet je voor verplaatsen met z’n tweeën zijn.
De huidige kleurstoffen bieden een redelijke bescherming tegen U.V. straling. Toch bij voorkeur uw zitgroep niet in het felle zonlicht plaatsen (vakantie!), een verkleuring is dan onvermijdelijk. Dit geldt vooral voor leder zonder afdeklaag en katoenen stoffen. Bedenk dat er geen bekleding bestaat welke
100% kleurecht is. Voor de levensduur van de romp en bekleding is het belangrijk dat de relatieve vochtigheid (RV) in uw kamer altijd minstens 50% is. Meer is beter.(hygrometer). In een kamer met voldoende planten zal dit meestal het geval zijn.
Plaats uw meubels niet stijf tegen eventuele radiatoren. Een afstand van 20cm vinden wij minimaal. Kussens met losse vulling moeten regelmatig worden geschud om het in elkaar klitten van de vulling te voorkomen. Haal de kussens uit de bank en sla er maar eens lekker op los.
Dit type kussen moet eens in de 5 jaar worden bijgevuld. Voor het onderhoud van de bekleding is een apart document beschikbaar lnfomatiemeubelstoffen Hierin staat precies hoe u de bekleding in optimale conditie kunt houden.
Onderhoud uw meubelen altijd met mate. We zouden bijna zeggen; ,,liever iets te weinig dan te veel”.
In het algemeen: stoffen regelmatig stofzuigen met zachte borstel mond. Leer af en toe klam-vochtig afnemen. Vlekken direct verwijderen volgens de voorschriften. Kussens met losse nonchalante vulling regelmatig opschudden zo houdt u uw Perida jaren lang in optimale conditie.

Author Perida

More posts by Perida